Skip to main content

Terms and Conditions

ยินดีต้อนรับสู่ Atmosfurniture.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ระบุถึงกฏและข้อบังคับสำหรับการใช้เว็บไซต์ Atmosfurniture.com

Atmosfurniture.com ตั้งอยู่ที่:
ที่อยู่ 164/241 ซอยบางปลา20 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้เต็มรูปแบบ อย่าใช้เว็บไซต์ของ Atmosfurniture.com ต่อไป หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดในการให้บริการคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวและคำประกาศความรับผิดชอบ และข้อตกลงใดๆ หรือทั้งหมด: “ลูกค้า” “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงคุณบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Atmosfurniture.com “แอทโมสเฟอร์นิเจอร์”, “ตัวเอง”, “เรา”, “ของเรา” และ “เรา” หมายถึง ให้กับแอทโมสเฟอร์นิเจอร์ “ภาคี” “ภาคี” หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเองหรือลูกค้า หรือเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับข้อเสนอการยอมรับและการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นในการดำเนินการ

ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ ระยะเวลาที่กำหนดหรือวิธีการอื่นใดเพื่อความชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ของการให้บริการ / ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและตามกฎหมายที่บังคับใช้จากการใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นๆ ในรูปเอกพจน์, พหูพจน์, การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และ / หรือเขา / เธอหรือพวกเขาจะถูกนำมาใช้แทนกันได้ดังนั้นจึงหมายถึงตัวเดียวกัน

คุกกี้

เราใช้การใช้คุกกี้ โดยการใช้เว็บไซต์ Atmosfurniture.com คุณยินยอมที่จะใช้คุกกี้ ตามนโยบายส่วนบุคคลของ Atmosfurniture.com ส่วนใหญ่ของเว็บไซต์โต้ตอบแบบทันสมัยใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถเรียกดูรายละเอียดผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง คุกกี้ใช้ในบางส่วนของเว็บไซต์ของเราเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่นี้และใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่เข้าชมบางส่วนของเรา พันธมิตร / คู่ค้าด้านการโฆษณาอาจใช้คุกกี้

ใบอนุญาต

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Atmosfurniture.com และ / หรือผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ เนื้อหาทั้งหมดใน Atmosfurniture.com สงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถดูและ / หรือพิมพ์ได้จากหน้าเว็บจาก https://atmosfurniture.com/ สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อจำกัด ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้

คุณต้องไม่:

 1. เผยแพร่เนื้อหาจาก https://atmosfurniture.com/
 2. ขาย, ให้เช่าหรือใบอนุญาตย่อยจาก https://atmosfurniture.como/
 3. ทำซ้ำคัดลอกหรือคัดลอกเนื้อหาจาก https://atmosfurniture.com/
 4. แจกจ่ายเนื้อหาจาก Atmosfurniture.com (เว้นแต่เนื้อหาจะถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายซ้ำ)

การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของเรา

 1. องค์กรต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า:
  1. หน่วยงานรัฐบาล
  2. เครื่องมือค้นหา
  3. องค์กรข่าวสาร
  4. ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์เมื่อพวกเขาอยู่ในไดเรกทอรีอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราในแบบเดียวกัน
   ลักษณะที่พวกเขาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจจดทะเบียนอื่น ๆ ; และ
  5. กลุ่มธุรกิจที่ได้รับการรับรองระบบยกเว้นการชักชวนองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรห้างสรรพสินค้าเพื่อการกุศล, และกลุ่มการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา
 1. องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเรากับสิ่งตีพิมพ์หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นเวลานาน เป็นลิงค์: (ก) ไม่ได้ในทางใด ๆ ที่ทำให้เข้าใจผิด; (ข) ไม่ได้หมายถึงการให้การสนับสนุนการรับรองหรือ การอนุมัติของคู่สัญญาและผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน และ (ค) เหมาะสมในบริบทของการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
 2. เราอาจพิจารณาและอนุมัติตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวสำหรับคำขอเชื่อมโยงอื่น ๆ จากประเภทต่อไปนี้ขององค์กร:
  1. ผู้บริโภคและ / หรือแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่รู้จักกันทั่วไปเช่น Chambers of Commerce, American สมาคมรถยนต์ AARP และสหภาพผู้บริโภค
  2. เว็บไซต์ชุมชนดอทคอม
  3. สมาคมหรือกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศลรวมทั้งไซต์การกุศล </ li>
  4. ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์
  5. เว็บพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต
  6. กฎหมายด้านบัญชีกฎหมายและที่ปรึกษาซึ่งลูกค้าหลักเป็นธุรกิจ
  7. สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอเชื่อมโยงจากองค์กรเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาว่า (ก) ลิงก์จะไม่แสดง (ตัวอย่างเช่นสมาคมการค้าหรือองค์กรอื่นๆ) ตัวแทนจะต้องไม่ได้รับอนุญาติจากประเภทธุรกิจเช่นโอกาสในการทำงานที่บ้าน; (ข) องค์กรไม่มีบันทึกที่ไม่น่าพอใจกับเรา (ค) ประโยชน์ที่ได้รับจากเรา
การมองเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงหลายมิติเกินดุลกรณีที่ไม่มี(ง) อยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไปหรือสอดคล้องกับเนื้อหาด้านบรรณาธิการในจดหมายข่าวหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นภารกิจต่อไปขององค์กร

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเรากับสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์ตราบเท่าที่
ลิงก์: (ก) ไม่ได้แสดงในทางใดๆ ที่ทำให้เข้าใจผิด (ข) ไม่ได้หมายถึงการสนับสนุนการรับรองหรือการอนุมัติของภาคีที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ (ค) เหมาะสมกับบริบทของฝ่ายที่เชื่อมโยง
เว็บไซต์

หากคุณอยู่ในกลุ่มองค์กรที่ระบุไว้ในวรรค 2 ข้างต้นและสนใจที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา
คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมลไปที่ [email protected] โปรดใส่ชื่อชื่อองค์กรข้อมูลการติดต่อ (เช่นหมายเลขโทรศัพท์และ / หรืออีเมล / หรือที่อยู่) รวมทั้ง URL ของเว็บไซต์ของคุณรายการ URL ใดๆ ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา, และรายการของ URL ในเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการจะเชื่อมโยง อนุญาตให้ตอบ 2-3 สัปดาห์

องค์กรที่ได้รับการอนุมัติอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้:

 1. โดยใช้ชื่อ บริษัท ของเรา หรือ
 2. โดยการใช้ตัวระบุแหล่งข้อมูลแบบรวม (ที่อยู่เว็บ) ที่เชื่อมโยงอยู่ หรือ
 3. โดยการใช้คำอธิบายอื่นใดในเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เหมาะสมภายใน
  บริบทและรูปแบบของเนื้อหาในไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

ห้ามใช้โลโก้หรืองานศิลปะอื่น ๆ ของ Atmosfurniture.com ในการเชื่อมโยงกับการขาดเครื่องหมายการค้า

ข้อตกลง.

Iframes

คุณไม่สามารถสร้างเฟรมรอบๆ เว็บเพจของเราหรือใช้เทคนิคอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอหรือลักษณะที่ปรากฏของเว็บไซต์ของเรา

การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อขอให้คุณนำลิงก์ทั้งหมดหรือบางส่วนออก เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะลบลิงก์ทั้งหมดออกไปในเว็บไซต์ของเราทันทีที่ได้รับการร้องขอดังกล่าว เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการเชื่อมโยงนี้ได้ตลอดเวลา โดยการดำเนินการต่อเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราคุณยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การนำลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงค์ใดๆ ในเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ ที่ไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณสามารถติดต่อได้ว่าเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราจะพิจารณาคำขอลบลิงก์ แต่จะไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการหรือตอบกลับโดยตรงกับคุณ

แม้ว่าเราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง แต่เราไม่รับประกันความครบถ้วนสมบูรณ์ของเว็บไซต์นี้ หรือความถูกต้อง เราไม่ได้กระทำเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ยังคงมีอยู่หรือเนื้อหาใน
เว็บไซต์จะถูกเก็บไว้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ความรับผิดต่อเนื้อหา

เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
และปกป้องเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ของคุณ ไม่มีลิงก์ใดๆ ที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณหรือในบริบทใดๆ ที่มีเนื้อหาหรือเนื้อหาที่อาจถูกตีความว่าเป็นหมิ่นประมาท หรือทางอาญาหรือที่ละเมิดต่อมิฉะนั้นขัดหรือสนับสนุนการละเมิดหรือ การละเมิดสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

Disclaimer

ในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับเราไม่รวมการรับรองการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราและการใช้งานเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันใด ๆ โดยนัยในกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพอใจความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์และ / หรือ การใช้ความระมัดระวังและทักษะที่เหมาะสม) ไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้:

 1. จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือความรับผิดของคุณสำหรับความตายหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาท
 2. จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือความรับผิดของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงโดยฉ้อฉล
 3. จำกัดความรับผิดใด ๆ ของเราหรือหนี้สินของคุณในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ
 4. ยกเว้นความรับผิดใด ๆ ของเราหรือหนี้สินของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อ จำกัด และข้อยกเว้นของหนี้สินที่ระบุไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ ในข้อสงวนสิทธิ์นี้: (ก) ขึ้นอยู่กับวรรคก่อน และ (ข) ควบคุมหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบหรือในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องข้อจำกัดความรับผิดนี้รวมทั้งหนี้สินที่เกิดขึ้นในสัญญาในการละเมิด (รวมถึงความประมาท) และการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายในขอบเขตที่เว็บไซต์และข้อมูลและบริการในเว็บไซต์มีให้ฟรี, เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ

Welcome to atmosfurniture.com

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of atmosfurniture.com’s Website.

atmosfurniture.com is located at:

164/241 Soi Bangpla20 Theparak Rd. Bangpla Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions in full. Do not continue to use atmosfurniture.com’s website if you do not accept all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and any or all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person accessing this website and accepting the Company’s terms and conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves, or either the Client or ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner, whether by formal meetings of a fixed duration, or any other means, for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services/products, in accordance with and subject to, prevailing law of . Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalisation and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By using atmosfurniture.com’s website you consent to the use of cookies in accordance with atmosfurniture.com’s privacy policy.

Most of the modern day interactive web sites use cookies to enable us to retrieve user details for each visit. Cookies are used in some areas of our site to enable the functionality of this area and ease of use for those people visiting. Some of our affiliate / advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, atmosfurniture.com and/or it’s licensors own the intellectual property rights for all material on atmosfurniture.com. All intellectual property rights are reserved. You may view and/or print pages from https://atmosfurniture.com/ for your own personal use subject to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 1. Republish material from https://atmosfurniture.com/
 2. Sell, rent or sub-license material from https://atmosfurniture.com/
 3. Reproduce, duplicate or copy material from https://atmosfurniture.com/

Redistribute content from atmosfurniture.com (unless content is specifically made for redistribution).

Hyperlinking to our Content

 1. The following organizations may link to our Web site without prior written approval:
  1. Government agencies;
  2. Search engines;
  3. News organizations;
  4. Online directory distributors when they list us in the directory may link to our Web site in the same
   manner as they hyperlink to the Web sites of other listed businesses; and
  5. Systemwide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls,
   and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.
 1. These organizations may link to our home page, to publications or to other Web site information so long as the link: (a) is not in any way misleading; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking
  party’s site.
 2. We may consider and approve in our sole discretion other link requests from the following types of organizations:
  1. commonly-known consumer and/or business information sources such as Chambers of Commerce, American
   Automobile Association, AARP and Consumers Union;
  2. dot.com community sites;
  3. associations or other groups representing charities, including charity giving sites,
  4. online directory distributors;
  5. internet portals;
  6. accounting, law and consulting firms whose primary clients are businesses; and
  7. educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we determine that: (a) the link would not reflect unfavorably on us or our accredited businesses (for example, trade associations or other organizations representing inherently suspect types of business, such as work-at-home opportunities, shall not be allowed to link); (b)the organization does not have an unsatisfactory record with us; (c) the benefit to us from the visibility associated with the hyperlink outweighs the absence of link is in the context of general resource information or is otherwise consistent with editorial content in a newsletter or similar product furthering the mission of the organization.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Web site information so long as the link: (a) is not in any way misleading; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and it products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are among the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must notify us by sending an e-mail to [email protected].
Please include your name, your organization name, contact information (such as a phone number and/or e-mail address) as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Web site, and a list of the URL(s) on our site to which you would like to link. Allow 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Web site as follows:

 1. By use of our corporate name; or
 2. By use of the uniform resource locator (Web address) being linked to; or
 3. By use of any other description of our Web site or material being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of atmosfurniture.com’s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

Iframes

Without prior approval and express written permission, you may not create frames around our Web pages or use other techniques that alter in any way the visual presentation or appearance of our Web site.

Reservation of Rights

We reserve the right at any time and in its sole discretion to request that you remove all links or any particular link to our Web site. You agree to immediately remove all links to our Web site upon such request. We also reserve the right to amend these terms and conditions and its linking policy at any time. By continuing
to link to our Web site, you agree to be bound to and abide by these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Web site or any linked web site objectionable for any reason, you may contact us about this. We will consider requests to remove links but will have no obligation to do so or to respond directly to you.

Whilst we endeavour to ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we commit to ensuring that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Content Liability

We shall have no responsibility or liability for any content appearing on your Web site. You agree to indemnify and defend us against all claims arising out of or based upon your Website. No link(s) may appear on any page on your Web site or within any context containing content or materials that may be interpreted as
libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website (including, without limitation, any warranties implied by law in respect of satisfactory quality, fitness for purpose and/or the use of reasonable care and skill). Nothing in this disclaimer will:

 1. limit or exclude our or your liability for death or personal injury resulting from negligence;
 2. limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 3. limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 4. exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and exclusions of liability set out in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer or in relation to the subject matter of this disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort (including negligence) and for breach of statutory duty.

To the extent that the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

onlyragazze.com sesso online